Muuta rohkeasti maailmaa, äänestä vihreää nuorta!

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden mahtavat ehdokkaat kevään eduskuntavaaleissa on nyt julkaistu! Vihreiden nuorten ehdokkaat ovat liittomme jäseniä sekä 18-30 vuotiaita tai 18-35-vuotiaita opiskelijoita. Ehdokkaisiimme pääset tutustumaan ehdokassivuillamme. Vihreät nuoret tavoittelee eduskuntavaaleissa viittä nuorta kansanedustajaa.

Haluamme, että ilmastonmuutoksen torjunta nostetaan Suomen politiikan tavoitteiden kärkeen. Ajamme myös mm. koulutusleikkausten perumista sekä translain uudistusta. Yhteisiin vaalitavoitteisiimme voit tutustua vaaliohjelmamme kautta.

Onko sinulla rohkeutta muuttaa maailmaa? Jos, niin valitse nuori vihreä ehdokas, näytä luontosi ja äänestä huhtikuun eduskuntavaaleissa.

Ehdokkaat Kaakkois-Suomen vaalipiirissä

Sonja Silvo, 23, Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Olen ehdolla eduskuntavaaleissa, koska tarvitsemme nuorta ja avarakatseista näkökulmaa päätöksentekoon. Olen ammatiltani Terveydenhoitaja, joten haluan edistää kaikenikäisten hyvinvointia ja terveyttä. Haluan myös toimia muille nuorille esimerkkinä siitä, että tavoittelen unelmiani ja olen rohkeasti oma itseni. Positiivinen ajattelu vie meitä yhdessä kohti tasa-arvoista ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa.

facebook.com/SilvoSonja
IG: @vihreasonja

Suomen lajien uhanalaistuminen on pysäytettävä!


Ympäristöministeriö julkisti eilen Suomen lajien uhanalaisuus 2019 -tutkimuksen, jonka hälyttävät tulokset kertovat luonnonsuojelun suuresta tarpeesta. 11,9 prosenttia maamme arvioiduista lajeista eli noin 2667 lajia ovat uhanalaisia ja 9 prosenttia silmällä pidettäviä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 420 uutta lajia on lisätty uhanalaisten listaan. Vaadimme, että seuraava hallitus pysäyttää hälyttävän uhanalaistumiskehityksen ja lisää luonnonsuojelun määrärahoja, jotta suojelutoimia pystytään lisäämään.

Suomen selkärankaisista eläimistä kolmannes on uhanalaisia. Suurin osa äärimmäisen uhanalaisista lajeista on lintuja, kuten viherpeippo, peltosirkku, varpunen ja selkälokki. Äärimmäisen uhanalaisia nisäkkäitä ovat saimaannorppa, susi, naali ja ahma. Kaloista järvilohi, ankerias ja nieriä ovat myös vaarassa kadota. Myös sammalien, jäkälien, putkilokasvien, perhosien ja pistiäisten tilanne on huonontunut edellisestä 10 vuoden takaisesta arvioinnista. Hyönteislajeista uhanalaisia on noin 10 prosenttia.

Lajien monimuotoisuuteen vaikuttavat vahvasti ne ympäristöt, joissa lajit elävät. Viime joulukuussa julkaistun Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvion mukaan noin puolet luontotyypeistämme on uhanalaisia. Tämä heijastuu suoraan niiden lajien elinmahdollisuuksiin, joille nämä ympäristöt ovat välttämättömiä. Siksi uhanalaisia lajeja voidaan useimmiten suojella juuri suojelemalla niiden elinympäristöjä. Metsäluonnon muutokset ovat 733 lajilla ensisijainen uhanalaisuuden syy ja avointen elinympäristöjen sulkeutuminen 639 lajilla. Suojelualueiden määrää on lisättävä!

Metsäluontotyypeistä 76 prosenttia on uhanalaisia. Nyt on korkea aika uudistaa Suomen metsätalous luonnon kannalta kestävälle pohjalle. Hakkuumääriä on vähennettävä ja METSO-ohjelman rahoitusta nostettava. Biotaloushuumasta on siirryttävä ekologisesti kestävään metsien käyttöön ja avohakkuut kiellettävä valtion mailla ja turvemailla.

Monimuotoinen luonto on elämämme edellytys. Hyvinvointimme ja taloutemme perustuu luonnon ekosysteemipalveluille, jotka tuottavat meille ravintoa, puhdasta vettä ja hengitysilmaa. Monimuotoiset ekosysteemit turvaavat nämä palvelut ja pystyvät myös paremmin sopeutumaan muutoksiin, joita ihmistoiminta ja esimerkiksi ilmastonmuutos aiheuttaa. Luonnon suojeleminen on paitsi itseisarvoisen tärkeää, myös meidän oman hyvinvointimme turvaamista. Nyt on korkea aika kääntää huolestuttava kehitys paremmaksi. Pysäytetään Suomen lajien uhanalaistuminen ja panostetaan luonnonsuojeluun!

Nyt on aika rakentaa parempaa tulevaisuutta!

Sipilän hallitus on jättänyt tänään eroilmoituksen.

Tämä hallitus ei välittäny luonnosta eikä ilmastosta, ei naisista, tasa-arvosta, ihmisoikeuksista eikä koulutuksesta. Sipilän hallitus leikkasi naisvaltaisen julkisen sektorin palkoista, tyttöjen ja naisten asemaa maailmalla parantavasta kehitysyhteistyöstä. Tämä hallitus puolusti Soinin aborttivastaisia kantoja eikä uudistanut translakia, ja kaiken päälle toteutti mittavat koulutusleikkaukset.


Sipilän hallitus ei välittänyt uhanalaisten metsälajien suojelusta eikä metsiemme hiilinielujen kasvattamisesta ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tämä hallitus halusi ajaa alas Suomen ympäristöhallinnon, jotta luontoa voitaisiin yhä etenevissä määrin hyväksikäyttää raaka-ainevarastona ilman viranomaisten puuttumista.


Nyt on aika rakentaa parempaa tulevaisuutta! Tehdään yhdessä ilmastokestävä, feministinen ja koulutukseen panostava Suomi. Suomi, jossa tasa-arvo on sanojen sijaan oikeita tekoja. Suomi, jossa ymmärretään luonnon itseisarvo ja ilmastonmuutoksen torjunnan kiireellisyys myös tekojen tasolla. Suomi, jossa koulutus on kaikille laadukasta ja maksutonta.


Huhtikuun eduskuntavaaleissa päätetään tämän maan suunta. Käytä ääntäsi paremman tulevaisuuden puolesta. Näytä luontosi ja äänestä vihreitä!