Me olemme velkaa nuorille ja tuleville sukupolville, että ilmastonmuutokseen puututaan nyt.

Vihreiden nuorten puheenjohtajien Sameli Sivosen ja Amanda Pasasen puhe Vihreiden puoluevaltuuskunnassa 16.2.2019

Kun me elettiin lapsuutta 90-luvun alussa, eli Suomi historiallista aikaa. Suomen energiankulutus laski. Samalla myös Suomen kasvihuonepäästöt laskivat. Ei syöty lihaa, syötiin kaurapuuroa. Ei ostettu uusia vaatteita vaan kierrettiin kirppareita. Se ei kuitenkaan monille ollut vapaaehtoista, sillä silloin elettiin lama-aikaa.

Yli 20 vuotta sitten solmittiin myös maailman ensimmäinen globaali ilmastosopimus. Kioton pöytäkirjassa maailman maat sopivat ensimmäistä kertaa yhteisistä tavoitteista vähentää päästöjään ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Meidän syntymävuosikymmen 90-luku toimii nykyisenkin ilmastopolitiikan verrokkivuotena, kun päästövähennystavoitteet suhteutetaan vuoden 90-tasoon.

Vaikka Suomessa lähtikin heti laman seurauksena päästöt alenemaan, ei tie ole jatkunut samanlaisena tähän päivään. Viimeisen 30 vuoden aikana me ollaan kasvatettu meidän energiankulutusta niin paljon, että ilmakehään on päästetty enemmän hiilidioksidia kuin kaikkina aiempina vuosina yhteensä ihmisen historiassa.

Nyt meillä alkaa olla kiire.

Jatka lukemista ”Me olemme velkaa nuorille ja tuleville sukupolville, että ilmastonmuutokseen puututaan nyt.”

Vihreät nuoret vaatii maksutonta toista astetta kirjattavaksi seuraavaan hallitusohjelmaan!

Hallituspuolueiden edustajat kaatoivat maksutonta toista astetta ajaneen kansalaisaloitteen sivistysvaliokunnassa vedoten teknisiin muotoseikkoihin, jotka valiokunta olisi halutessaan voinut korjata. Tämä on häpeällistä paitsi koulutuksen saavutettavuuden, myös kansalaisaloitteiden toimivuuden näkökulmasta. Vihreät oli mukana tekemässä opposition edustajien vastaesitystä, jotta aloitteen vaatimat selvitykset käynnistettäisiin.

“Tämä on häpeällinen päivä kansalaisdemokratialle ja surullinen päivä amiksille, lukiolaisille ja suomalaiselle koulutukselle. Jokaisen suomalaisen tulee pystyä osallistumaan yhteiskunnan kehittämiseen ilman juristin koulutusta. Kansalaisaloitteen hylkääminen yhden virheellisen sanan takia vesittää kansalaisaloitteiden koko idean. Onko tämä se viesti, jonka hallituspuolueiden edustajat haluavat lähettää nuorille, jotka yrittivät tehdä Suomesta tasa-arvoisempaa?”, ihmettelevät Vihreiden nuorten puheenjohtajat Amanda Pasanen ja Sameli Sivonen.

Jatka lukemista ”Vihreät nuoret vaatii maksutonta toista astetta kirjattavaksi seuraavaan hallitusohjelmaan!”

Korkeakoulujen uusi rahoitusmalli kannustaa putkitutkintoihin, heikentää opiskelijoiden hyvinvointia eikä tuo korkeakouluille luvattua ennustettavuutta

Vihreät nuoret pitää yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uusia rahoitusmalleja huonoina ja vaatii, että hallitus lähtee kehittämään korkeakoulujen rahoitusmallia tukemaan avointa alustamallia, jossa yliopistoja palkitaan kaikista suoritetuista opintopisteistä oli kyseessä sitten korkeakoulun oma tutkinto-opiskelija, toisen korkeakoulun tutkinto-opiskelija vai tutkintojen osia suorittava elinikäinen oppija. Opetuksen tarjoaminen on yksi korkeakoulujen perustehtävistä ja sen pitäisi olla aina kannattavaa.

Valtioneuvosto hyväksyi 17. tammikuuta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmallit 2021 alkavaksi. Mallit eivät vastaa korkeakouluille luvattuja tavoitteita rahoitusmallien yksinkertaisuudesta, ja kasvava strategiaperusteisen rahoituksen osuus heikentää rahoituksen ennakoitavuutta ja kannustaa korkeakouluja yhteistyön sijasta kilpailemaan keskenään.

Jatka lukemista ”Korkeakoulujen uusi rahoitusmalli kannustaa putkitutkintoihin, heikentää opiskelijoiden hyvinvointia eikä tuo korkeakouluille luvattua ennustettavuutta”

Liittokokous: Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii lihaveroa

Ilmastonmuutos on herättänyt yhä useamman vaatimaan tiukempia päästövähennyksiä. Yksi olennainen päästöjen aiheuttaja on kuitenkin unohtunut poliittisesta keskustelusta: Eläintuotteiden vaikutus ilmastoon ja luonnonmonimuotoisuuteen on valtava, mutta toimet sen minimoimiseksi ovat olemattomat. Jos emme muuta elintapojamme, vuonna 2050 jo 80% ihmisen aiheuttamista kasvihuonepäästöistä seuraa eläintuotannosta. Siksi ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii erityisesti lihan ja maidon kulutuksen radikaalia vähentämistä. Tehokkain keino tähän on eläintuotevero, jota Vihreät nuoret ehdottavat juuri hyväksytyssä uudessa ympäristöpoliittisessa ohjelmassaan.

Jatka lukemista ”Liittokokous: Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii lihaveroa”