Liittohallitusehdokkaat

Emilia Andersson, 25
Turun vihreät nuoret ja opiskelijat

Moikka! Olen turkulais-espoolainen sosiologian maisteriopiskelija, Turun vihreiden nuorten tuore varapuheenjohtaja ja Vihreiden nuorten sosiaalipoliittisen työryhmän jäsen. Liityin Vinoon vasta runsas vuosi sitten muutettuani takaisin Suomeen, mutta vihreät arvot ja halu vaikuttaa ovat olleet jo nuoresta iästä – olin esimerkiksi ala-asteeni Vihreä lippu -raadissa ekaluokkalaisena! Olen myös ehkä pahimman luokan viherpipertäjä, eli ajokortiton vegaani, joka ostaa jokseenkin kaiken käytettynä tai ekosertifioituna. Teen juuri gradua ilmastotoimien kannatuksesta ja niiden vastustuksen syistä.

Miksi haet liittohallitukseen?
Minulla on palo parantaa maailmaa ja näen, että Vihreät nuoret on paras kanava siihen, sillä se ja Vihreät ylipäätään edistävät niitä kaikkein tärkeimpiä asioita, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaa, tasa-arvoa ja hyvinvointia, ja myös kykenevät vaikuttamaan. Haluan kantaa oman korteni kekoon ja käyttää osaamistani paremman tulevaisuuden rakentamiseen. Olen myös viihtynyt Vihreiden nuorten toiminnassa erinomaisesti ja haluan olla mukana tavalla tai toisella jatkossakin.

Kerro osaamisestasi!
Melkein viisi vuotta yhteiskuntatieteiden opintoja (pääaineena sosiologia, sivuaineina mm. valtio-oppi ja monikulttuurisuus) on antanut minulle erinomaisen ymmärryksen yhteiskunnan rakenteista ja toiminnasta. Tiedostan monimutkaisia syy-seurausketjuja ja asioiden vähemmän ilmeisiä vaikutuksia. Kansainvälisen kokemuksen, varsinkin Japanissa asuttujen vuosien, ansiosta minulla on luonnostaan vertaileva perspektiivi yhteiskuntaan. Tällainen yleinen yhteiskunnallinen ymmärrys on mielestäni olennaista hyvän politiikan tekemisessä. Lisäksi olen kriittinen ja luova ajattelija.

Mikä on sinulle politiikassa tärkeää?
Kestävyys on ehkä yksi ylitse muiden. Erityisesti kulutustottumusten muokkaaminen ilmastoystävällisemmiksi ja hinnan laittaminen päästöille kiinnostavat. Myös tasa-arvo eri muodoissaan on tietenkin tärkeää; eriarvoistumis- ja eriytymiskehitys pitäisi saada käännetyksi, naisvaltaisten alojen alipalkkaus lopettaa ja esimerkiksi maahanmuuttajien asemaa kohentaa. Minua kiinnostaa myös verotuksen kehittäminen muun muassa siksi, että se yhdistää näitä kahta teemaa. Lisäksi näen tärkeäksi edistää kehitysyhteistyötä, eläinoikeuksia, yritysvastuuta ja tutkimuksen hyödyntämistä politiikassa.

Mikä pesti sinua kiinnostaa?
Olen avoin eri vaihtoehdoille, mutta koen ympäristö- ja sosiaalipolitiikan sekä kansainväliset asiat ehkä omimmiksi. Myös viestintä voisi sopia, sillä olen ollut tämän vuoden toinen Turun vinon viestintävastaavista ja tykännyt siitä.

Lisää ehdokkaasta:
Facebook: @emilia.andersson.583

Kaapo Haapanen, 15
Helsingin Vihreät Nuoret Nuhevi

Olen 15-vuotias yhdeksättä luokka käyvä nuori Helsingistä. Opiskelen Haagan peruskoulussa, ja toimin aktiivisesti kouluni oppilaskunnan hallituksessa. Olen ollut mukana Vihreiden nuorten toiminnassa syksyn 2018 Väentapaamisesta lähtien. Viime vuoden toimin pääkaupunkimme kunnallispolitiikassa Helsingin nuorisoneuvoston varapuheenjohtajana. Tämän vuoden olen toiminut Helsingin vihreiden nuorten hallituksen politiikkavastaavana sekä Vihreiden nuorten kaupunkivisiotyöryhmässä. Kevääni sujui mahtavasti eduskunta- ja eurovaalikampanjoinnin parissa!

Miksi haet liittohallitukseen?
Uskon, että minulla on paljon annettavaa Vihreille nuorille. Todellinen palo vaikuttamiseen vihreissä syntyi minulle Porin puoluekokouksen lisäksi tehdessäni aktiivisesti eduskuntavaalikampanjaa Maria Ohisalon tukiryhmässä. Haluan olla mukana tekemässä Vihreistä nuorista yhä vaikutusvaltaisempaa poliittista nuorisojärjestöä. Mielestäni on tärkeää, että liittohallituksessa on myös alle 18-vuotiaita jäseniä – silloin hallitus edustaa paremmin koko Vihreiden nuorten jäsenistöä. Koen pystyväni tuomaan hyvin myös peruskoululaisen näkökulmaa liittohallitukseen.

Kerro osaamisestasi!
Olen päässyt kartuttamaan osaamistani Helsingin vihreiden nuorten hallituksessa, Helsingin nuorisoneuvostossa, oppilaskunnan hallituksessa sekä kampanjoidessani kevään vaaleissa. Helsingin nuorisoneuvostossa tehdyn pitkäjänteisen työn tuloksena helsinkiläisille nuorille myönnettiin viime vuoden lopussa oikeus osallistua kaupungin lautakuntien kokouksiin. Erityisen laajaa osaamista minulla on siis nuorten osallisuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista. Koen olevani taitava viestijä sosiaalisessa mediassa ja tavoittavani hyvin nuoret kohderyhmänä.

Mikä on sinulle politiikassa tärkeää?
Minulle tärkeimpiä poliittisia teemoja ovat ympäristö, tasa-arvo ja koulutus. Olen kiinnostunut myös ulkopolitiikasta ja kansainvälisistä asioista. Kannatan pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa kaikilla ihmisillä on yhtäläiset mahdollisuudet pärjätä elämässä. Nuoria tulee osallistaa päätöksentekoon sekä kunnallisesti että valtakunnallisesti. Globaalilla tasolla Suomen tulee panostaa kehitysyhteistyöhön sekä vastata ilmastonmuutokseen kunnianhimoisilla päästöleikkauksilla.

Mikä pesti sinua kiinnostaa?
Sopivimmiksi vastuualueiksi itselleni koen koulutus-, ympäristö- ja kansainväliset asiat. Olen tästä huolimatta valmis toimimaan muissakin liittohallituksen tehtävissä.

Lisää ehdokkaasta:
Instagram: @kaapohaapanen
Facebook: Kaapo Haapanen
Twitter: @kaapohaapanen

Jami Haavisto, 21
Helsingin Vihreät Nuoret Nuhevi

Olen helsinkiläinen molekyylibiotieteiden opiskelija, joka on hurahtanut täysin ympäristöasioihin ja -politiikkaan. Päiväni kuluvat suurimmaksi osaksi opintojen ja järjestötoiminnan parissa. Vapaa-ajallani juoksen liian vähän ja syön pizzaa liian paljon. Vihreissä nuorissa olen ollut mukana reilun vuoden, ja alkuvuodesta alkaen olen toiminut ympäristöpoliittisessa työryhmässä. Keväällä olin myös mukana tekemässä Atte Harjanteen eduskuntavaalikampanjaa. Yliopistolla olen toiminut biokemian opiskelijoiden ainejärjestö Helix ry:n hallituksessa vastaten tila- ja ympäristöasioista.

Miksi haet liittohallitukseen?
Opiskelutaustani takaa sen, että toisin Vihreisiin nuoriin vahvaa osaamista ja tieteellistä näkemystä ympäristöasioihin. Yhteistyökykyisenä neuvottelijatyyppinä pystyisin osaltani ylläpitämään hyvää keskustelukulttuuria ja parhaan argumentin periaatetta. Näen tämän myös upeana mahdollisuutena päästä tutustumaan syvemmälle puoluetoiminnan ytimeen. Mielestäni Vihreillä on sauma realisoida valtava potentiaalinsa saamalla jalansijaa myös suurten kaupunkien ulkopuolella. Mulla on Pohjanmaalta kotoisin olevana tästä omakohtaista kokemusta, sillä tunnen ja ymmärrän sikäläistä maailmankuvaa hyvin.

Kerro osaamisestasi!
Ympäristötyöryhmän jäsenenä olen päässyt jo kiinni Vihreiden nuorten toimintatapoihin ja ympäristöpolitiikkaan. Opintojeni ja harrastusteni kautta toisin liittohallitukseen vahvaa luonnontieteellistä asiantuntijuutta. Olen vuosien aikana joutunut monet kerrat vääntämään ympäristöön liittyvistä asioista kotiseudullani Pohjanmaalla, joten olen päässyt aika hyvin ei-niin-vihreiden ihmisten pään sisälle. Tunnen ja ymmärrän heidän näkemyksensä, joten tiedän myös miten meidän tulisi tuoda omia politiikkaamme esiin yhteisymmärryksen saavuttamiseksi.

Mikä on sinulle politiikassa tärkeää?
Mulle kaikista tärkeimmät arvot ovat oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja hyvinvoiva luonto, joihin tinkimättä nojaan. Koska elämme maasta, näen hyvinvoivan ja turvallisen ympäristön luovan perustan kaikelle muulle. Ilmastonmuutosta voidaan torjua lukemattomilla eri tavoilla, mutta vain ani harva niistä on sosiaalisesti oikeudenmukainen. Ympäristön muutokset uhkaavat tasa-arvoa, hyvinvointia ja turvallisuutta, jotka ovat kaikki yhteiskunnan toimintakyvyn ja rauhan kannalta välttämättömiä palasia. Siksi koen ympäristön puolustamisen elämäntehtävänä ja valveutuneen kansalaisen velvollisuutena.

Mikä pesti sinua kiinnostaa?
Juurikin edellä mainituista syistä olen kiinnostunut ympäristöpolitiikan vastaavan tehtävistä. Koen olevani tähän juuri sopiva tyyppi, sillä opintoni ovat olleet biotieteiden saralla hyvin yleissivistäviä, mikä mahdollistaa ympäristöasioiden faktapohjaisen tarkastelun monesta näkökulmasta. Ympäristöpolitiikka on kuitenkin laaja kokonaisuus. Parhaiten hallitsen maatalouteen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät asiat, mutta haluaisin myös toisaalta oppia enemmän metsätaloudesta ja energiantuotannosta.

Lisää ehdokkaasta:
Twitter: @jamihaavisto
Instagram: @jamihaavisto
Facebook: @jamihaavisto

Juho Heikkilä, 21
Aaltovihreät, Helsingin Vihreät Nuoret Nuhevi

Olen Espoossa asuva 21-vuotias kauppatieteiden opiskelija Aalto-yliopistossa, pääaineenani taloustiede. Näennäisestä espoolaistumisesta huolimatta lapsuudenkotini löytyy Kalajoelta, Pohjois-Pohjanmaalta.

Harrastan puhallinmusiikkia, kuorolaulua sekä reserviläistoimintaa. Vaikuttamistyötä eri järjestöissä olen tehnyt 13-vuotiaasta saakka, ja puoluetoimintaan lähdin mukaan 17-vuotiaana.

Miksi haet liittohallitukseen?
Haen liittohallitukseen tehdäkseni parempaa politiikkaa. Suomalainen hyvinvointivaltio kaipaa kipeästi uudistamista, ja toistaiseksi poliittinen rohkeus on riittänyt vain näpertelyyn.

Uskon että opiskelutaustani ja harrastuneisuuteni toisi Vihreisiin nuoriin erityisesti talouspoliittista osaamista, ja vahvistaisi niin liiton sisäistä diskurssia kuin ulospäin suuntautuvaa viestintää.

Kerro osaamisestasi!
Väitän olevani yhdistelmä niin järjestömyyrää, poliitikkoa, kuin aktivistiakin. Minulla on takanani liuta erinäisiä luottamustehtäviä, mukaan lukien kausi Vihreiden nuorten hallituksessa. Lautakuntapaikkoja on takana kaksi.

Erityisen hyvä näen olevani kokonaisuuksien hallinnassa ja suunnittelutyössä, mutta olen myös osallistunut erinäisiin työryhmiin niin puolueen sisällä kuin poikkipoliittisestikin, ja päässyt osalliseksi poliittisesta väännöstä. Olen katukampanjoinut mm. maksutonta ehkäisyä Helsinkiin sekä valtakunnallista äitiyslakia.

Mikä on sinulle politiikassa tärkeää?
Puhutaan vaikka kolmen kärjestä: talous-, sosiaali- sekä turvallisuuspolitiikka. Talouspolitiikassa visioin tulevaisuutta, jossa verotuksen painopiste on siirretty työnteosta kuluttamiseen ja omistamiseen, julkiset talouden kasvutekijät on turvattu, ja talouskasvu on irtikytketty ympäristövaikutuksista.

Sosiaalipolitiikassa visioin mm. sosiaaliturvamallin muutosta perustulon hyväksi, sekä eläkejärjestelmän uudistamista kestävälle pohjalle.

Turvallisuuspoliittisesti haluan Suomen, jossa sukupuolittunut asevelvollisuus on muisto vain ja puolustuksestamme on konkreettiset, kansainväliset takuut.

Mikä pesti sinua kiinnostaa?
Hallitustehtävistä minua kiinnostaa eniten talouspolitiikan seurantavastuu. Koen talouspolitiikan alana, jonka tehtävä on mahdollistaa hyvinvoivan yhteiskunnan olemassaolo. Se on myös politiikan ala, jonka saralla ns. perinteiset puolueet ovat mielellään lyöneet Vihreitä, usein syyttä.

Vihreä talouspolitiikka korostuu entisestään yhä ilmastotietoisemmassa maailmassa. Esimerkkinä kysymys siitä, miten sovitetaan yhteen yhteiskuntamme tarve talouskasvulle ja planeettamme rajallisuus? Se on kysymys, johon haluan Vihreiden vastaavan, ja se on kysymys johon haluan itse olla vastaamassa.

Lisää ehdokkaasta:
Instagram: @heikkilajuhos
Facebook: Juho Heikkilä
Twitter: @HeikkilaJuhoS

Matias Hintsa, 20
Helsingin Vihreät Nuoret Nuhevi

Miksi haet liittohallitukseen?
Haluan olla mukana tekemässä Vihreistä Nuorista entistäkin paremmin nuoria mukaan ottavan yhdistyksen. Haluan myös olla mukana tekemässä Suomesta parempaa paikkaa elää. Sitten olisi hyvä, jos pystyisin auttaamaan tekemään nuoria kiinnostavaa politiikkaa. Mielestäni intoni olisi myös Vihreille Nuorille hyvä voimavara.

Kerro osaamisestasi!
Osaamiseni erilaisesta poliittisesta tekemisestä on mielestäni parantunut hyvin tässä vuoden aikana kun olen toiminut vihreissä nuorissa. Olen myös hyvin kiinnostunut erilaisista tasa-arvoon liittyvistä asioista, mikä johtaa siihen, että mielestäni tiedän niistä melko hyvin.

Mikä on sinulle politiikassa tärkeää?
Politiikassa on mielestäni tärkeää, että tuetaan huonoimmassa asemassa olevia ihmisiä kestävällä tavalla. on hälyttävää kuinka huonossa asemassa esimerkiksi erilaisten vähemmistöjen edustajat ovat Suomessakin, vaikka tämä onkinyksi maailman oikeudenmukaisimmista valtiosta. Sitten myöskin siinä on tottakai tärkeää, että pidämme maan sellaisessa kunnossa, että täällä voi vielä tulevaisuudessakin elää.

Mikä pesti sinua kiinnostaa?
Minua kiinnostaisivat vastuualueina erilaiset tasa-arvoon-, ympäristöön- ja sosiaalipolitiikkaan liittyvät tehtävät

Lisää ehdokkaasta:
Twitter: @MysaIm1

Julia Kerkelä , 21
Lapin vihreät nuoret ja opiskelijat

Olen Julia, 21-vuotias kolmannen vuoden politiikan tutkimuksen ja sosiologian opiskelija Rovaniemeltä. Vihreissä olen ollut aktiivisesti mukana kaksi vuotta, joiden aikana olen puheenjohtanut Lapin vihreitä nuoria ja toiminut ympäristöryhmässä. Kuulun myös Lapin vihreiden piirihallitukseen ja olen varajäsen puoluevaltuuskunnassa. Ylioppilaskunnassani toimin edustajiston jäsenenä, sekä Suomen ylioppilaskuntien liiton kestävän kehityksen neuvottelukunnassa. Vapaa-ajallani viihdyn tuntureilla, metsissä ja aapasoilla kotikonnuillani Itä-Lapissa paossa kaupunkia sekä työskentelen ravintola-alalla.

Miksi haet liittohallitukseen?
Vaikuttaminen on aina ollut suuri intohimoni, ja haluankin nyt päästä kehittämään omia taitojani niin politiikassa kuin järjestötoiminnassa entistä syvemmin. Tavoitteenani on tuoda päätöksentekoon mukaan myös pohjoista näkökantaa ja mielipiteitä, ja olla mukana tekemässä Vihreistä nuorista yhä vahvemmin ympäri Suomen toimivaa ja vaikuttavaa järjestöä, johon kaikki tuntevat olonsa tervetulleeksi taustoistaan huolimatta. Vihreät nuoret on ollut poliittinen kotini ja paikka kasvaa vaikuttajaksi, jonka vuoksi haluan olla mukana tarjoamassa muillekkin tätä mahdollisuutta.

Kerro osaamisestasi!
Opintojeni ansiosta minulla on laaja-alaista ymmärrystä valtakunnallisesta ja kansainvälisestä politiikasta, erityisesti ympäristöpolitiikasta, johon olen opinnoissani erikoistunut. Luonnonsuojeluliiton toiminnassa mukana oleminen on myös kasvattanut minua kansalaisvaikuttajana, ja opettanut paljon nuorten vaikutusmahdollisuuksien vahvistamisesta. Järjestötoiminnan lisäksi olen aktiivinen kulttuuritoimija, ja tuottanut lukuisia kulttuuritapahtumia. Ympäristöpoliittisen ymmärryksen lisäksi toisin Vihreisiin nuoriin myös osaamista tapahtumatuotannon ja viestinnän saralla.

Mikä on sinulle politiikassa tärkeää?
Luonnonsuojelu, sosiaalinen tasa-arvoisuus ja feminismi. Ilmastokriisiä on torjuttava siten, että se toteutuu sosiaalisesti kestävällä tavalla, eikä vaikeuta jo valmiiksi huonommassa asemassa olevien ihmisten elämää. Eri taustoista tulevia ihmisiä on pyrittävä ymmärtämään ja kuuntelemaan, jotta heitä saadaan aktivoitua yhteiskunnallisesti, eivätkä he koe ilmastonmuutoksen torjuntaa uhkana. Tärkeäksi koen myös reilumman päihdepolitiikan tekemisen keinona vähentää sosiaalista epätasa-arvoa, ja avoimemman ja tutkimukseen perustuvan keskustelun herättämisen päihdepolitiikassa.

Mikä pesti sinua kiinnostaa?
Minulla on paljon kokemusta sekä ympäristöpolitiikasta , että kansalaisvaikuttamisesta ympäristönsuojelussa, jonka vuoksi olen kiinnostunut erityisesti ympäristövastaavana toimimisesta. Ympäristövastaavan lisäksi liittohallituksessa minua kiinnostaa myös tapahtumavastaavan pesti, jonka kokisin osaamispohjani huomioon ottaen luontevaksi valinnaksi.

Lisää ehdokkaasta:
Instagram: jjuliaangelika
Facebook: Julia Kerkelä
Twitter: @juliakerkela

Emmi Lundán , 23
Turun vihreät nuoret ja opiskelijat

Olen Emmi, 23-vuotias turkulaistunut sosiaalitieteiden opiskelija. Aloitin järjestötoiminnan vuonna 2013 kehitysyhteistyöjärjestöistä ja siitä lähtien haluni vaikuttaa on kasvanut ja politisoitunut. Jäin koukkuun Vihreiden nuorten toimintaan Nuori vihreä vaikuttaja -kurssin jälkeen ja sittemmin arkeni on pyörinyt sen tyypillisen kolmijaon, opiskelujen, töiden ja järjestötoiminnan, ympärillä. Nvv-kurssin lisäksi olen kahden vuoden aikana kerryttänyt kokemustani Vihreissä nuorissa toimimalla aktiivisesti paikallisjärjestössäni Suomen Turussa ja sosiaalipoliittisessa työryhmässä.

Miksi haet liittohallitukseen?
Haluan laajentaa vaikuttamismahdollisuuksiani ja haastaa itseäni. Olen järjestöpolullani ottanut jatkuvasti askeleita eteenpäin ja Vihreiden nuorten liittohallitus on seuraava, iso askel. Potentiaalini vaikuttaa ja saada muutosta aikaan on edennyt siihen pisteeseen, että olen valmis vaikuttamaan liittotasolla. Lisäksi politiikka on muotoutunut tärkeäksi osaksi elämääni. Koen tietyt politiikan osa-alueet niin merkittäviksi, että niiden edistäminen tarvitsee täyden panokseni. Tämän takia haen liittohallitukseen.

Kerro osaamisestasi!
Tiedollinen osaamiseni kohdistuu pitkälti sosiaalipolitiikkaan. Olen omaksunut monipuolisesti sosiaalipolitiikan osa-alueita ja olen valmis kehittämään taitojani sillä ja myös monella muulla poliittisella alueella. Olen lahjakas kirjoittaja, minulla on hyvät organisointitaidot ja osaan olla luova. Olen diplomaattinen, avoin ja ahkera tekijä, jolla on hyvä pohja rakentaa ja hyödyntää uutta osaamista ja tietoa.

Mikä on sinulle politiikassa tärkeää?
Olen politiikassa keskittynyt sosiaalipolitiikkaan, painottaen hyvinvointivaltion tärkeyttä ja kestävyyttä. Pohjoismaisen hyvinvointivaltion kestävyyden turvaamiseksi haluan erityisesti korostaa mielenterveyteen panostamista, nuorten osallisuuden tukemista ja tasa-arvoista ja kunnianhimoista koulutuspolitiikkaa.

Mikä pesti sinua kiinnostaa?
Sosiaalipolitiikan seurantavastuu/sosiaalipoliittisen työryhmän puheenjohtaja

Lisää ehdokkaasta:
Instagram: @emmilundan
Twitter: @LundanEmmi

Adéle Nurmela, 21
Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat Jyvioni

Hei, olen Adéle, 21-vuotias jyväskyläläinen nuori vaikuttaja ja yhteisöpedagogiopiskelija. Minua voisi kuvailla mediataituriksi, intohimoiseksi järjestötekijäksi, sekä satunnaiseksi joogailijaksi. Vihreissä nuorissa toimin Jyvionin toisena tasa-arvoisena puheenjohtajana, sekä koulutuspoliittisen työryhmän sijaispuheenjohtajana. Vihreiden nuorten ulkopuolella toimin Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ryn 2. varapuheenjohtajana, sekä EHYT ryn hallituksen varajäsenenä. Järjestöhommien ohella yritän joogata, mutta lähinnä kulutan suoratoistopalveluita.

Miksi haet liittohallitukseen?
Vihreät nuoret on mun poliittinen koti, ja poliittinen kasvattijärjestö. Paikka, jossa sain turvallisen kasvualustan politiikan isoille areenoille. Olen myös saanut Vihreiltä nuorilta tietoa ja osaamista, joka on kantanut minua järjestöstä toiseen. Haluan olla tukemassa kaikkia teitä vihreitä nuoria ympäri Suomen oppimaan koulutuspolitiikasta ja viestinnästä uutta, jotta te tunnette itsenne itsevarmoiksi vaikuttajina. Koen myös, että Vihreiden nuorten on aika laajentaa osaamistaan ja koulutuspoliittista viestintäänsä koskemaan myös toista astetta, ja koen taustani tässä eduksi.

Kerro osaamisestasi!
Koulutuspoliittinen osaamiseni painottuu toiseen asteeseen. Mainitsinkin jo, että Vihreiden nuorten on aika astua vahvemmin näkyville toisen asteen kentälle, ja ottaa kantaa toista astetta koskettaviin huoliin viestinnässä. Olen toiminut vuodesta 2018 asti SAKKIn varapuheenjohtajana, ja sitä ennen 2 vuotta amiksen opiskelijakunnassa, ja koen, että minulla on vahvaa näkökulmaa ja osaamista taustani vuoksi. Opiskelin amiksessa valokuvaajaksi, joten sieltä sain osaamista viestintään liittyen. Olen myös tehnyt järjestöviestintää Jyvionissa ja SAKKIssa.

Mikä on sinulle politiikassa tärkeää?
Nuorten osallisuus ja osallistuminen politiikkaan sekä koulutuspolitiikka. Uskon, että nämä kulkee aika pitkälti myös käsi kädessä. Mielestäni kaikilla koulutusasteilla pitäisi huomioida paremmin lasten ja nuorten osallistumismahdollisuudet päätöksentekoon. Koen, että mitä tutumpia me ollaan päätöksentekoon ja itseä laajemman asian vaikuttamiseen, niin sitä vahvemmin meistä kasvaa nuoria vaikuttajia, ja tulevaisuuden päättäjiä. On myös opittava puhumaan politiikasta arjen tasolla, jotta yhä paremmin nuoret ymmärtää politiikan merkityksen elämäämme.

Mikä pesti sinua kiinnostaa?
Koulutuspoliittinen vastaava tai viestintävastaava. Näen, että Vihreät nuoret voisi olla houkuttavampi vaihtoehto myös toisen asteen opiskelijoille, jos me otetaan kantaa myös heitä koskeviin teemoihin enemmän sosiaalisessa mediassa. Koulutuspoliittisen työryhmän ja SAKKIn varapuheenjohtajuuden myötä koen minulla sopivaa osaamista koulutuspoliittiseksi vastaavaksi. Amiksessa oppimat viestintätaidot ja visuaaliset taidot vahvistaa osaamistani viestinnässä, sekä olen toteuttanut viestintää esimerkiksi Jyvionin viestintävastaavana ja SAKKIssa viestinnästä vastaavana varapuheenjohtajana.

Lisää ehdokkaasta:
Instagram: @adelenurmela
Twitter: @adelenurmela
Facebook: @nurmelaadele

Jenna Rantanen, 23
Tampereen seudun vihreät nuoret Virnu

Olen Jenna Rantanen, 23-vuotias kasvatustieteiden opiskelija Tampereelta. Viime vuodet olen nauttinut täysillä opiskelijavaikuttajan elämästä, ensin oman ainejärjestön ja edunvalvontajärjestön piirissä ja tänä vuonna Tampereen ylioppilaskunnan eli TREYn hallituksessa. Vastuualueinani on ollut koulutuspolitiikka ja edunvalvontaviestintä. Tänä vuonna hyppäsin mukaan myös vihreiden toimintaan ja pääsin Tampereen seudun Vihreiden nuorten hallitukseen. Kaikkien edunvalvontahommien vastapainoksi nautin monipuolisesti liikunnan harrastamisesta, luontodokkareista ja hömppä-podcasteista.

Miksi haet liittohallitukseen?
Opiskelijapolitiikassa toimimisen myötä halu vaikuttaa yhteiskunnallisesti on vain kasvanut kasvamistaan, ja viimeistään vaalikevään aikana minulle varmistui, että haluan siirtyä puoluepolitiikan puolelle. Haluan edistää vihreitä arvoja valtakunnallisesti ja toisaalta myös vaikuttaa itse puoleen toimintaan ja tuoda esiin nuorten ääntä politiikassa. Vihreät on kautta vuosien ollut ainoa puolue, joka on todella puhutellut minua ja ajanut juuri minulle tärkeitä asioita, joten liittohallitukseen hakeminen tuntui luonnolliselta askeleelta vaikuttajapolullani.

Kerro osaamisestasi!
Opintojeni ja järjestötaustani myötä minulla on laaja tuntemus koulutuspolitiikasta etenkin korkeakoulupolitiikan puolelta ja elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Ymmärrän myös hyvin kansallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä ja niiden suhdetta politiikan toteuttamiseen. Kuluneena vuonna olen oppinut paljon viestinnästä, sillä TREYssä olen monilta osin luonut pohjaa sille, mitä edunvalvontaviestintä vaikuttavassa edunvalvontaorganisaatiossa voisi olla. Olen tottunut lobbaustilanteisiin ja hoidan ne mallikkaasti. Minulta luonnistuvat myös monipuoliset esiintymistilanteet.

Mikä on sinulle politiikassa tärkeää?
Saavutettavan koulutuksen puolustaminen on minulle asia, jonka puolesta haluan taistella. Oli kyse sitten koulutukseen liittyvistä aluepoliittisista kysymyksistä, aidosti maksuttomasta koulutuksesta, opiskelijavalinnan uudistamisesta tai jatkuvasta oppimisesta haluan edistää vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat kouluttautumisen kaikille kaikissa elämäntilanteissa. Yleisemmin näen, että kaiken minulle tärkeän taustalla on vaade oikeudenmukaisuudesta. Koulutuksen lisäksi ilmastotekojen vaatiminen sekä yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien puolustaminen kytkeytyvät kaikki juuri oikeudenmukaisuuteen.

Mikä pesti sinua kiinnostaa?
Olen eniten kiinnostunut koulutuspoliittisesta sektorista. Vaikka olen työskennellyt kyseisen vastuualueen parissa jo tiiviisti pari vuotta, koen että minulla on edelleen paljon annettavaa koulutuspoliittisen edunvalvonnan puolelle. Olen kiinnostunut lisäksi viestinnällisistä tehtävistä, sillä kuluneen vuoden aikana olen inspiroitunut paljon viestinnän kehittämiseen liittyen.

Lisää ehdokkaasta:
Instagram: @jennarantanen_
Twitter: rantanen_jenna

Peppi Seppälä, 26
Aaltovihreät

Olen Peppi Seppälä 26v energiatekniikan opiskelija Aallosta, olen toiminut tänä vuonna Vihreiden nuorten liittohallituksen jäsenenä ja ympäristöpoliittisen työryhmän puheenjohtajana. Lisäksi toimin muun muassa Espoon vihreiden hallituksessa, Aaltovihreiden puheenjohtajana ja puolueen Reilu muutos -työryhmässä.

Miksi haet liittohallitukseen?
Olen Peppi Seppälä 26v energiatekniikan opiskelija Aallosta, olen toiminut tänä vuonna Vihreiden nuorten liittohallituksen jäsenenä ja ympäristöpoliittisen työryhmän puheenjohtajana. Lisäksi toimin muun muassa Espoon vihreiden hallituksessa, Aaltovihreiden puheenjohtajana ja puolueen Reilu muutos -työryhmässä.

Kerro osaamisestasi!
Olen kokenut vihreä toimia ja minulta löytyy laajaa osaamista vihreästä politiikasta, toiminnasta ja vaikuttamisesta. Opiskelen energiatekniikka eli osaamista löytyy teknologiasta sekä siitä kuinka se toimii ja kuinka innovaatioilla ei ratkaista ilmastonmuutosta vaan systeemin muutoksella, joka lähtee poliittisista päätöksistä!

Mikä on sinulle politiikassa tärkeää?
Minulle tärkeimpiä teemoja on ympäristö ja yhdenvertaisuus. Olen ollut jo pienestä pitäen huolestunut maapallon tilasta ja halunnut työskennellä paremman maailman puolesta. En ole koskaan voinut sietää epäreilua kohtelua ja olen tottunut nostamaan epäkohtia esiin kuten naisia syrjivät kerhot Otaniemessä. Kuitenkin Vihreissä Nuorissa olen kunnolla päässyt tutustumaan feminismiin ja siihen kuinka monenlaisia rakenteita on olemassa, jotka luovat epätasa-arvoa, onneksi samalla on myös mietitty kuinka näitä voidaan purkaa.

Mikä pesti sinua kiinnostaa?
Ensi vuonna haluan päästä tekemään kuntavaaleja, uutta strategiaa sekä konseptoimaan uusia mikrotapahtumia. Eli eniten kiinnostaisi päästä kirjoittaa papereita ja kehittää uusia linjoja. Koen, että minulla olisi paljon annettavaa näihin projekteihin, sillä olen ollut työstämässä monia poliittisia papereita, minkä lisäksi olen ollut järjestämässä monenlaisia tapahtumia ja mikrotapahtumien kehittäminen vaikuttaa hyvältä paikalta käyttää luovuutta ja ajatella laatikon ulkopuolelta.

Lisää ehdokkaasta:
Instagram: @peppi_s
Facebook: @peppiS
Twitter: @seppala_peppi

Ville Tynkkynen, 25
Tampereen seudun vihreät nuoret Virnu

Hei! Olen Ville Tynkkynen, 25-vuotias valtio-opin maisteriopiskelija Tampereelta. Tällä hetkellä vaikutan edustajiston jäsenenä ylioppilaskunnassani, varavaltuutettuna Tampereella sekä Vihreiden nuorten edustajana vihreiden puoluevaltuuskunnassa.

Olen aiemmin toiminut muun muassa Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa sekä Tampereen vihreiden nuorten puheenjohtajana. Lisäksi olen toiminut Vihreiden nuorten koulutuspoliittisessa työryhmässä vuosina 2017 ja 2018 sekä talouspoliittisessa työryhmässä vuonna 2019.

Miksi haet liittohallitukseen?
Haluan päästä kehittämään Vihreitä nuoria niin, että voimme tulevaisuudessa olla Suomen suurin ja vaikuttavin poliittinen nuorisoliike. Tämä vaatii etenkin vahvempaa tukea paikallisjärjestöille ja toiminnan vakiinnuttamista uusille paikkakunnille.

Haluan myös olla osaltani mukana vaikuttamassa siihen, että vihreiden tavoitteet etenevät maamme hallituksen politiikassa. Meidän tulee saada suomalaiset taaksemme ja kaikki hallituspuolueet sitoutumaan vaikuttaviin ilmastotekoihin.

Kerro osaamisestasi!
Minulla on jo paljon käytännön kokemusta opiskelija- ja kuntapolitiikasta sekä Vihreissä nuorissa ja puolueessamme toimimisesta. Lisäksi minulla on opintojeni ja poliittisen kokemukseni ansiosta runsaasti asiantuntemusta etenkin koulutus- ja talouspolitiikasta sekä mielenterveyspolitiikasta.

Olen hyvä hahmottamaan suuria kokonaisuuksia ja asioiden välisiä yhteyksiä sekä kirjoittamaan poliittisia tekstejä. Osaan myös viestiä sujuvasti etenkin Twitterissä. Lisäksi olen osaava järjestötoimija ja empaattinen työkavereiden tsemppaaja.

Mikä on sinulle politiikassa tärkeää?
Tärkeimmät arvoni politiikassa ovat ekologinen kestävyys, oikeudenmukaisuus ja sivistys. Näiden pohjalta haluan rakentaa tulevaisuuden hyvinvointivaltiota, joka on feministinen ja antirasistinen ja jossa kaikki ihmisen toiminta tapahtuu ympäristön kantokyvyn asettamissa rajoissa.

Ihanneyhteiskuntani tarjoaa kaikille riittävän toimeentulon, laadukkaat julkiset palvelut sekä laaja-alaisen sivistyksen, joka on toimivan demokratian elinehto.

Mikä pesti sinua kiinnostaa?
Hallituksen vastuualueista minua kiinnostavat erityisesti jäsenjärjestöt, talouspolitiikka ja koulutuspolitiikka. Hallituksen jäsenjärjestövastaavana haluaisin päästä tukemaan varsinkin uusia paikallistoimijoitamme ja auttamaan toiminnan vakiinnuttamisessa uusille paikkakunnille. Politiikan sisältökysymyksissä vahvin osaamiseni taas on talous- ja koulutuspolitiikassa.

Lisää ehdokkaasta:
Facebook @tynkkynenville
Twitter @VilleTynkkynen
Instagramista @villetynkkynen 

Valtteri Törmänen, 27
Oulun vihreät nuoret OVN

Olen Valtteri, 27-vuotias monessa liemessä keitetty ratkaisukeskeinen opiskelija- ja nuorisoalan toimija, jolta löytyy pitkä ja monipuolinen kokemus viestinnän, vaikuttamisen, koulutuspolitiikan ja järjestöllisen kehittämisen saralta. Juuret ja tausta minulla on Oulun seudulla, mutta olen vuosien aikana ehtinyt toimimaan myös Helsingissä valtakunnallisesti. Haen nyt luottamustanne kolmannelle kaudelle Vihreiden nuorten hallitukseen, sillä tahdon olla mukana tekemässä niitä linjauksia, joilla voitamme vuoden 2021 kuntavaalit sekä kaikki tulevatkin vaalit!

Miksi haet liittohallitukseen?
Haluan omalla toiminnallani olla mukana nostamassa loistavia aktiivejamme ja uusia nuoria vihreitä vaikuttajia päätöksenteon paikoille ja mahdollistamassa rakenteiden puolesta heidän kasvunsa kansalaisiksi, aktivisteiksi ja poliitikoiksi, jotka todella muuttavat tätä maailmaa. Haluan kehittää Vihreistä nuorista vieläkin vaikuttavampaa yhteiskunnallista voimaa ja tekijää, jolla on riittävät resurssit toimintaansa koko maassa ja jonka toimintaan yhä useampi haluaa osallistu. Järjestöä, johon on ilo kuulua ja jossa on mukavaa, palkitsevaa ja inspiroivaa työskennellä ja toimia.

Kerro osaamisestasi!
Tuon mukanani liittohallitukseen monipuolisen osaamispaletin nuorisoalalta ja järjestötoiminnasta, vuosien kokemuksen koulutuspolitiikasta, viestinnästä ja vaikuttamisesta niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti sekä laajat verkostot eri puolueiden, järjestöjen kuin ammattiliittojenkin suuntaan. Samoin oman puolueemme toiminta ja toimijat ovat minulle hyvin tuttuja Vihreiden nuorten hallituksen ja puolevaltuuskunnan kautta. Uskon osaamiseni ja laajan katsontokantani olevan erityisesti hyödyksi Vihreiden nuorten uuden strategian sekä kuntavaaliohjelman luomisessa.

Mikä on sinulle politiikassa tärkeää?
Koulutus, ympäristö, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus. Niille sydämeni sykkii. Meidän tulee olla näiden asioiden puolestapuhujana yhteiskunnassa ja meidän pitää huolehtia, ettemme myy omia arvojamme hallitustyössä, vaan pysymme aitoina vihreille periaatteille. Lisäksi meidän tulee olla se taho, joka tuo sukupolvellemme tärkeät aiheet valtakunnallisiksi puheenaiheiksi, ja onnistuu kanavoimaan nuorten kasvaneen kiinnostuksen politiikkaan vaikuttaviksi teoiksi, jotka muuttavat maailmaa ja politiikan diskurssia.

Mikä pesti sinua kiinnostaa?
Olen ollut etuoikeutettu, että olen päässyt vaikuttamaan liiton toimintaan Vihreiden nuorten hallituksen jäsenenä jo kahden vuoden ajan, mutta koen silti erittäin vahvasti, että minulla on vielä jatkossakin paljon annettavaa tälle liitolle varsinkin järjestöllisellä puolella. Uskon aiemmasta kokemuksestani Vihreissä nuorissa sekä nuorisoalalta olevan hyötyä etenkin tulevan vuoden strategiaprosessissa sekä myös kuntavaaliohjelman luomisessa.

Lisää ehdokkaasta:
Instagram & Twitter: @vormanen

Teemu Vepsäläinen, 20
Helsingin Vihreät Nuoret Nuhevi

Olen 20-vuotias merkonomi Helsingin Punavuoresta. Politiikka on kiinnostanut jo 14-vuotiaasta lähtien mutta silloin ei ollut vielä puoluekanta selvillä. Ihmisoikeusasiat alkoivat myös kiinnostamaan juuri tuona aikana. 16-vuotiaana aloin syventymään myös ilmastoasioihin sekä luonnonsuojeluun ja nyt kumpikin ovat todella lähellä sydäntä.

Miksi haet liittohallitukseen?
Haen liittohallitukseen, koska haluan olla mukana vaikuttamassa kansallisella tasolla Vihreiden nuorten asioihin sekä myös olla esimerkki muille nuorille, joita mahdollisesti kiinnostaa vaikuttaminen, mutta joilla ei välttämättä uskallus riitä ryhtymään vaikuttajiksi.

Kerro osaamisestasi!
Osaan tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen sekä kuunnella ja kunnioittaa muita. Olen myös hyvin empatiakykyinen eli osaan asettaa itseni toisen asemaan. Liittohallitukseen toisin persoonallisuutta, värikkyyttä ja huumoria, sekä nuorten äänet ja toiveet liittyen Vihreiden nuorten toimintaan tulisivat kuulluiksi. Sateenkaari-ihmisenä myös osaisin katsoa asioita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kannoilta.

Mikä on sinulle politiikassa tärkeää?
Itselleni hyvin läheisiä teemoja ovat ilmastonmuutoksen torjuminen, luonnonsuojelu ja ihmis- ja eläinoikeudet sekä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien auttaminen. Juuri näitä kyseisiä asioita haluaisin edistää politiikassa.

Mikä pesti sinua kiinnostaa?
Minua kiinnostavat ympäristö- ja kansainvälisen politiikan vastuualueet. Ympäristöasiat ovat lähellä sydäntä. Minua myös kiinnostaa tehdä kansainvälistä yhteistyötä muiden maiden vihreiden nuorien kanssa.

Lisää ehdokkaasta:
Twitter: @HausOfTeemu
Instagram: @hausofteemu

Jyry Virtanen, 22
Tampereen seudun vihreät nuoret Virnu

Olen 22-vuotias tamperelainen, jonka kiinnostuksen kohteena on erityisesti maanpuolustus ja turvallisuuspolitiikka. Vihreissä nuorissa olen toiminut aktiivisesti kaksi vuotta sekä paikallisella tasolla Virnun hallituksen että kansallisella tasolla sosiaalipoliittisen ja kv-työryhmän kautta. Vihreiden ulkopuolella toimin toista vuotta Aseistakieltäytyjäliiton hallituksessa ja viime talvena startanneen Asepalvelus 2020 –kampanjan aktiivina. Järjestöelämän ulkopuolella opiskelen Tampereella politiikan tutkimusta avoimen yliopiston kautta, teen osa-aikaisesti myyntityötä ja seuraan jalkapalloa.

Miksi haet liittohallitukseen?
Haen liittohallitukseen, koska tarve puolustuspolitiikalle Vihreissä nuorissa ei ole viime vuosina vähentynyt, vaan pikemminkin päinvastoin. Saavuttaaksemme kantamme mukaisen tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen asepalveluksen, meidän tulee luoda oma uskottava mallimme nykyisen tilalle. Kokemukseni ja tietämykseni Asepalvelus 2020 –kampanjasta ja Aseistakieltäytyjäliiton hallituksesta toimii pohjana halulleni puheenjohtaa asiantuntijatyöryhmää asepalvelusjärjestelmän uudistamiseksi.

Kerro osaamisestasi!
Intohimoa ja osaamista maanpuolustuskysymyksiin liittyen ei itseltäni puutu – aikaa unohtamatta. Asiantuntijatyöryhmää ja Asepalvelus 2020 –kampanjaa lukuunottamatta tulen jättäytymään luottamustehtävistäni tulevalle vuodelle ja keskittymään turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin täysillä.

Asiantuntemuksen ja kiinnostuksen lisäksi, koen olevani hyvä pienryhmätyöskentelyssä ja –keskusteluissa. Suurten ihmisjoukkojen kanssa työskentely on vaikeampaa, mutta juuri työryhmätyöskentely sopii mielestäni itselleni hyvin.

Mikä on sinulle politiikassa tärkeää?
Kuunteleminen ja eri näkökantojen huomioon ottaminen on tärkeää politiikassa ja sen ulkopuolella. Toivon, että liiton sisäisistä mielipide-eroavaisuuksista huolimatta voimme laatia tulevan vuoden aikana uskottavan asepalvelusmallin, joka ottaa huomioon sekä puolustusmenojen karsimista että niiden lisäämistä kannattavien mielipiteet. Vaikka itse edustan Asepalvelus 2020 –kampanjan ja Aseistakieltäytyjäliiton kautta kenties toista ääripäätä ja menojen laskua, en malta odottaa väittelyä ja kompromissien tekemistä aiheesta liiton sisällä.

Mikä pesti sinua kiinnostaa?
Puheenjohtajuus asepalvelusmallia uudistavassa työryhmässä.

Lisää ehdokkaasta:
Facebook: @virtanenjyry
Instagram: @jyryvirtanen

**


Haluatko hakea liittohallitukseen?
Täytä tämä lomake viimeistään 7.11. aikana, jos haluat esittelysi tälle nettisivulle.

Ehdolle voi tämän jälkeen asettua vielä suullisesti liittokokouksessa lauantaina kohdassa: Ehdokkaiden asettaminen vuoden 2020 hallituksen jäseniksi

Lisätietoja: pääsihteeri Salla Merikukka / salla.merikukka@vihreatnuoret.fi