Liittokokouksen paikkajako

Liittokokousedustajista sanotaan Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton voimassa olevissa säännöissä seuraavaa:

Ylintä päätösvaltaa liitossa käyttävät yhdistysjäsenten ja suorien henkilöjäsenten valitsemat 100 liittokokousedustajaa liittokokouksessa. —

Äänivallan laskentaperusteena käytetään suorien henkilöjäsenten ja yhdistysjäsenten henkilöjäsenten määrää edellisen kalenterivuoden lopussa. Samana kalenterivuonna jäseneksi otettujen yhdistysjäsenten osalta lasketaan jäsenmäärä sen mukaan, mitä yhdistys on ilmoittanut jäsenanomuksessaan.

Liittokokouksen äänivaltaiset edustajat jakautuvat seuraavasti:
1. Suorat henkilöjäsenet ja kukin yhdistysjäsen saavat yhden edustajan.
2. Jäljelle jäävää edustajamäärää (100 vähennettynä henkilöjäsenten edustajalla ja yhdistysjäsenten määrällä) kutsutaan jäsenmäärän mukaan jaettaviksi edustajapaikoiksi.


Tarkemmin paikkajaon laskukaavaan voit tutustua säännöissä.

PAIKKAJAKO

Toimisto on laskenut liittokokouspaikat vuoden 2018 lopun jäsenmäärän perusteella. Vuoden 2019 liittokokouksessa varsinaisten edustajien paikat jakautuvat seuraavasti:

Henkilöjäsenet: 10
Aaltovihreät: 5
Espoon vihreät nuoret: 4
HYYn Vihreät: 6
Helsingin Vihreät Nuoret: 16
Joensuun vihreät nuoret: 4
Jyväskylän vihreät nuoret : 7
Kuopion vihreät nuoret: 4
Lahden vihreät nuoret: 4
Lapin vihreät nuoret: 4
Oulun vihreät nuoret: 5
Tampereen Vihreät nuoret: 11
Turun vihreät nuoret: 10
Vaasan vihreät nuoret: 5
Vantaan vihreät nuoret: 5

YHT: 100

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN & VALTAKIRJAN TOIMITTAMINEN

Jäsenjärjestöt nimeävät edustajansa omien sääntöjensä mukaan joko yhdistyksen yleiskokouksessa tai hallituksen toimesta. Varsinaisia edustajia valitaan se määrä, mitä yhdistys on paikkajaossa itselleen saanut. Lisäksi voidaan valita vastaava määrä varaedustajia. Varsinaiset ja varaedustajat merkitään valtakirjaan.

Jäsenjärjestöt ilmoittavat liittokokousedustajansa kootusti valtakirjan kautta ( 1 valtakirja / järjestö). Lisäksi kaikkien osallistujien tulee ilmoittautua ilmoittautumislomakkeen kautta. Valtakirjat tarkastetaan liittokokouksessa perjantaina puoli tuntia ennen kokouksen alkua (sekä lauantaina puoli tuntia ennen kokouksen alkua niiden järjestöjen osalta, jotka eivät pääse paikalle perjantaina). Järjestön edustajat saavat äänestyslipukkeet valtakirjaa vastaan sen jälkeen, kun valtakirja on toimitettu. Mikäli valtakirjaa ei toimiteta, ei äänestyslipukkeita voida luovuttaa.

Henkilöjäsenten kokonaisuuden osalta Vihreiden nuorten järjestö- ja koulutussuunnittelija Katri Ylinen kutsuu koolle kokouksen, jossa henkilöjäsenet nimeävät omat edustajansa. Samoin valtakirjan täyttämisen ja toimittamisen hoitaa kootusti henkilöjäsenten osalta Katri Ylinen.

Lataa valtakirjapohja tästä:


Jokaisen liittokokousedustajan, varaedustajan ja liittokokoukseen muuten paikalle tulevan tulee täyttää ilmoittautumislomake, jotta tiedämme keitä paikalle on tulossa ja osaamme varautua oikealla määrällä aamupalaa ja majoitustilaa. Tarkemmat liittokokousinfot toimitetaan vain ilmoittautuneille. Täytä ilmoittautumislomake viimeistään torstain 7.11.2019 aikana.

Ilmoittautumislomakkeeseen tästä