Liittokokous 2018

Tästä löydät kaikki Vihreiden nuorten liittokokoukseen liittyvät infot ja asiakirjat.

Kokouksen yleisinfo
Vihreiden nuorten liittokokous järjestetään Lahdessa 23.-25.11.2018. Tarkempi paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse.

Kokouksen aikataulu
(julkaistaan myöhemmin)

Vaaliohjelman lausuntokierros
Vaaliohjelmaa voi lausua 18.10. asti.

Vaaliohjelman luonnos
Vaaliohjelman kommentointilomake

 

Asiakirjat
Nämä ovat liittohallituksen esityksiä hyväksyttäviksi asiakirjoiksi liittokokoukselle (päivitämme asiakirjat tänne ennen liittokokousta).

Sääntömuutos (tulossa)

Toimintasuunnitelma 2019 (tulossa)
Jatkuvan toiminnan kuvaus 2019 (tulossa)
Talousarvio 2019 (tulossa)

Ympäristöpoliittinen ohjelma (tulossa)
Vaaliohjelma 2018 (tulossa)
Perustulopamfletti (tulossa, tuodaan tiedoksi)

Liittokokouksen menettelytapasääntö (tulossa)
Liittokokouskannanotto (tulossa)

Henkilövalinnat
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto valitsee liittokokouksessa puheenjohtajan kaudelle 2019-2020. Liitolla on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa, joiden kaudet ovat kahden vuoden pituisia. Puheenjohtajat valitaan vuorovuosin.

Tutustu puheenjohtajaehdokkaisiin!

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto valitsee liittokokouksessa kymmenen liittohallituksen jäsentä kaudelle 2019.

Hallitushaku
Ohjeita hakijalle

Muutokset Vihreiden nuorten ohjelmiin tehtävä 4.10. mennessä
Vihreiden nuorten ohjelmat ja linjapaperit on syysliittokokouksen 2012 päätöksellä avattu jäsenten ja jäsenjärjestöjen muutosesityksille. Muutosesityksiä Vihreiden nuorten ohjelmiin ja linjapapereihin voi tehdä vähintään yksi jäsenjärjestö tai vähintään neljä henkilöjäsentä. Muutosesitykset ohjelmiin käsittelee liittokokous, linjapapereihin hallitus. Muutosesityksen ohjelmiin voitte jättää tämän lomakkeen kautta 4.10.mennessä, mikäli haluatte esityksen käsiteltäväksi vuoden 2018 liittokokoukseen.

Tee muutosesitys tästä

Voimassa olevat ohjelmat

Liittokokousaloitteet toimitettava 4.10. mennessä
Voit tehdä liittokokousaloitteen Vihreiden nuorten liittokokoukselle oheisen lomakkeen kautta 4.10. mennessä.

Tee liittokokousaloite tästä

Liittokokousedustajien nimeäminen
Jäsenjärjestöt (järjestöjäsenet) nimeävät omat edustajansa, liiton henkilöjäsenet taas omat edustajansa liittokokoukseen.

Jäsenjärjestöjen ja henkilöjäsenten varsinaisiksi liittokokousedustajien määräksi on vahvistettu seuraava sääntöjen mukaan laskettu paikkajako:

Henkilöjäsenet 10
Aaltovihreät 4
Espoon vihreät nuoret 5
HYYn Vihreät 8
Helsingin Vihreät Nuoret 16
Joensuun vihreät nuoret 4
Jyväskylän vihreät nuoret 7
Kuopion vihreät nuoret 4
Lahden vihreät nuoret 4
Lapin vihreät nuoret 4
Oulun vihreät nuoret 5
Tampereen Vihreät nuoret 10
Turun vihreät nuoret 11
Vaasan vihreät nuoret 4
Vantaan vihreät nuoret 4
(Yhteensä 100

Lisätietoja
Pääsihteeri Salla Merikukka / salla.merikukka@vihreatnuoret.fi / 050 381 4643