Liittokokousmateriaalit

Liittokokousasiakirjat

Vuoden 2020 liittokokouksessa käsitellään ohjelma kuntavaaleihin 2021, strategia vuosille 2021-2024 sekä talousarvio, toimintasuunnitelma ja jatkuvan toiminnan kuvaus vuodelle 2021. 

Ennen asiakirjojen käsittelyä liittokokouksessa kaikilla Vihreiden nuorten jäsenjärjestöillä, työryhmillä ja jäsenillä on ollut mahdollisuus kommentoida asiakirjojen luonnoksia. Tämän jälkeen hallitus on käsitellyt asiakirjat uudestaan ja antanut liittokokoukselle esitykset hyväksyttävistä asiakirjoista.

Tämän lisäksi Vihreiden nuorten asepalvelusmallin luonnos on valmistunut, ja jäsenjärjestöillä, työryhmillä ja jäsenillä on ollut mahdollisuus kommentoida sitä ennen hallituksen käsittelyä. 

Kaikki liittokokousasiakirjat löytyvät seuraavista linkeistä:

Liite 2 – Voimassaolevat säännöt

Liite 5 – Kokouksen esityslista

Liite 6 – Menettelytapasääntö

Liite 9 – Toimintakertomus

Liitteet 10 – Tilinpäätös ja Tilintarkastuskertomus

Liite 13 – Asepalvelusmalli

Liite 15 – Liittokokouskannanotto

Liite 16 – Liittokokousaloitteet

Liite 17 – Muutosesitykset Vihreiden nuorten ohjelmiin

Liite 19 – Vihreiden nuorten strategia 2021-2024

Liitteet 20 – Toimintasuunnitelma 2021, Jatkuvan toiminnan kuvaus 2021, Talousarvio 2021

Liite 21 – Kuntavaaliohjelma 2021

Ohjeita osallistujille (salasanasuojattu). Tällä sivulla löytyy linkkejä puheenvuorojen pyytämiseen, osallistumiseen ja turvallisuusohjeita osallistujille. Näitä linkkejä ei saa levitä jäsenistön ulkopuolelle häirintäriskin vuoksi.