Poliittiset asiakirjat

Vihreiden nuorten politiikan suuntaa näyttää erilaiset  dokumentit, jotka löydät tästä alta koottuna. Ohjemat hyväksyy liittokokous. Muut, myös lyhyet kannat, hyväksyy liittohallitus.

Ohjelmat
Koulutuspoliittinenohjelma
Eurooppapoliittinenohjelma
Kuntavaaliohjelma
Periaateohjelma
Talouspoliittinenohjelma

Linjapaperit
Ympäristöpoliittinen linjapaperi (tulossa)
Maahanmuuttopoliittinen linjapaperi (tulossa)
Tietoyhteiskuntalinjapaperi (tulossa)

Muut
Vihreiden nuorten lyhyet kannat
Eläkepamfletti 2017
Syrjäytymisen ehkäisypaketti (tulossa)
Kunnallisdemokratian pelastuspaketti (tulossa)
ViNOn lausunto lukion tuntijakouudistukseen
Sosiaalipoliittisen työryhmän Suomi 200 -visio (tulossa)

Haluatko muuttaa jotakin kantaa? Tee muutosesitys!