Työryhmät

Vuoden 2018  työryhmät:

  • Koulutuspoliittinen työryhmä
  • Sosiaalipoliittinen työryhmä
  • Kansainvälisten asioiden työryhmä
  • Ympäristötyöryhmä
  • Perustulotyöryhmä (vuonna 2018 työskentelevä asiantuntijatyöryhmä)

Työryhmissä pääset vaikuttamaan Vihreiden nuorten poliittisiin linjoihin, keskustelemaan mielenkiintoisista teemoista sekä toimimaan käytännössä tärkeiden asioiden puolesta. Työryhmät ovat loistava paikka oppia lisää itseäsi kiinnostavasta aiheesta, politiikan tekemisestä sekä vaikuttamisesta. Lisäksi pääsee tietysti tutustumaan uusiin mahtaviin ihmisiin ja hengaamaan kivassa vihreässä porukassa. Työryhmän jäseniltä ei vaadita aiempaa kokemusta, kiinnostus aiheeseen riittää! Työryhmiin valitaan jäsenet kahdesti vuodessa, vuoden alussa sekä täydentävässä haussa kesällä.

Työryhmien työskentely ja aktiivisuus riippuu pitkälti työryhmästä itsestään, mutta tapaamisia tai kokouksia on noin 4-6 kertaa vuodessa. Työryhmien jäsenille korvataan matkat työryhmän tapaamisiin ja niihin voi osallistua myös etäyhteydellä. Työryhmien puheenjohtajana toimii aihealueesta vastaava Vihreiden nuorten hallituksen jäsen. Työryhmien jäseniltä toivotaan Vihreiden nuorten jäsenyyttä (paikallisyhdistyksen jäsenyys tai liiton henkilöjäsenyys), mutta mukaan pääsee myös tutustumaan Vihreiden nuorten toimintaan.

Koulutuspoliittinen työryhmä
Työryhmä toimii hallituksen tukena koulutuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä sekä ideoi ja halutessaan järjestää koulutuspoliittista sisältöä Vihreiden nuorten valtakunnallisiin tapahtumiin. Myös korkeakoulujen opiskelija- ja ylioppilaskuntien edustajistovaalit ovat myös kopotyöryhmän pöydällä!
Puheenjohtaja Emilia Lakka, varapuheenjohtaja Tekla Kosonen

Sosiaalipoliittinen työryhmä
Työryhmä toimii hallituksen tukena sosiaalipolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä ja kannanmuodostuksessa sekä ideoi ja halutessaan järjestää sosiaalipoliittista sisältöä Vihreiden nuorten valtakunnallisiin tapahtumiin. Työryhmä käsittelee erilaisia sosiaalipolitiikkaan liittyviä kysymyksiä, kuten esimerkiksi perustuloa, köyhyyttä ja eriarvoistumista, sote-uudistusta tai eläkejärjestelmää.
Puheenjohtaja Janne Salakka, varapuheenjohtaja Touko Niinimäki

Kansainvälisten asioiden työryhmä
Työryhmä tekee Vihreiden nuorten kansainvälistä toimintaa yhdessä muun muassa Euroopan vihreiden nuorten ja muiden pohjoismaisten vihreiden nuorten kanssa. Lisäksi työryhmä toimii hallituksen tukena kansainvälisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä sekä tekee kannanottoja ja avauksia kv-politiikan sektorilta.
Puheenjohtaja Brigita Krasniqi, varapuheenjohtaja Bicca Olin

Ympäristötyöryhmä
Vuonna 2018 ympäristötyöryhmä kirjoittaa Vihreille nuorille uuden ympäristöpoliittisen ohjelman. Työryhmä toimii hallituksen tukena ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä ja kannanmuodostuksessa sekä ideoi ja halutessaan järjestää ympäristöpoliittista sisältöä Vihreiden nuorten valtakunnallisiin tapahtumiin. Työryhmä käsittelee erilaisia ympäristöön liittyviä kysymyksiä, kuten esimerkiksi ilmastonmuutosta, luonnon monimuotoisuutta tai maataloutta.
Puheenjohtaja Amanda Pasanen, varapuheenjohtaja Tuuli Reko

Perustulotyöryhmä
Vuodeksi 2018 perustettiin erityinen asiantuntijaryöryhmä rakentamaan Vihreille nuorille uutta perustulomallia. Mallin työstämisen ohella työryhmä suunnittelee aiheeseen liittyvää viestintää.
Puheenjohtaja Lukas Korpelainen, varapuheenjohtaja Olli-Pekka Paasivirta